Na zachód od kościoła parafialnego pw. Zaślubin NMP i zabudowań plebańskich, na wzniesieniu, tuż obok drogi prowadzącej do Denkowa, przy tak zwanym trakcie rudzkim, jest zlokalizowany cmentarz parafialny. Założono go na terenach plebańskich. Na początku XX wieku jego obszar powiększono o grunty ofiarowane przez dziedzica Rudy, Czesława Tarnowskiego i małżeństwo Kudelskich.

Cmentarz parafialny w Rudzie ma kształt prostokąta. Prowadzi do niego żelazna brama. Teren cmentarza okala ogrodzenie wykonane z kamienia, drewna i żelaza, dzięki ofiarności okolicznych mieszkańców, o czym informuje tekst umieszczony przy wejściu:

„Cmentarz ten ogrod

zony roku1907zdobrowol

nych ofiar parafian

Bogu na część chwale”.

Na rudzkim cmentarzu spoczywają doczesne szczątki trzech tutejszych proboszczów: księdza Teofila Niezabitowskiego (zm. 31.01.1879 r.), księdza Anzelma Klimaszewskiego (zm. 27.10.1894 r.) i księdza Marcina Borkowskiego (ur. 1882 – zm. 25.IX.1928), a ponadto wieloletniego kierownika miejscowej szkoły, Wincentego Bernasia oraz uczestników powstania styczniowego: Jana Kruczkowskiego i Andrzeja Listka. Wśród mogił i pomników znajduje się także murowany grobowiec z kamienia szydłowieckiego rodziny Tarnowskich, dawnych właścicieli wsi. Na jego płycie widnieje napis:

               „Grób Saryusz Tarnowskich

Ś. p. Józef Tarnowski                        Ś. p. Julia Tarnowska

żył lat 26, zmarł 17.VI.1907 r.          żyła lat 15, zmarła 5.V.1895 r.”

Niewinna ofiara zbrodni

 

 

Przejdź do galerii