Nazywam się Monika M. Bryła-Mazurkiewicz. Urodziłam się, mieszkam i pracuję w Ostrowcu Św. Jestem historykiem, absolwentką Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Od pewnego czasu moją pasją są stare cmentarze i znajdujące się na nich zabytkowe nagrobki, a także miejsca ostatniego spoczynku osób zasłużonych… Fotografuję je, dokumentuję, zbieram informacje o osobach w nich spoczywających. Staram się uchwycić to co pozostało po wspaniałych niegdyś obiektach sepulkralnych, ocalić od zapomnienia pamięć o osobach tam pochowanych. Stąd ten projekt i strona internetowa.